Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku

Tendencja do otyłości z biegiem lat drastycznie wzrasta. Przyczynia się do tego wiele czynników. Wśród nich występują niezdrowy tryb życia, brak aktywności fizycznej/ruchowej oraz zła dieta i niedobre nawyki. Otyłość jest chorobą, powodującą szereg innych zaburzeń funkcjonowania organizmu. Dlatego tak ważna jest edukacja i profilaktyka w zakresie eliminacji szkodliwych czynników predysponujących.

Otyłość jako choroba

Według WHO otyłość jest chorobą przewlekłą o złożonej etiologii. Definiuję się ją, jako nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej, przy jednoczesnej wartości BMI, której wskaźnik przekracza 30. Jest to stan zagrażający bezpośrednio zdrowiu prowadzący do różnej maści powikłań i zaburzeń funkcjonowania organizmu.

Otyłość a inne zaburzenia

Nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej upośledza działanie istotnych organów, bądź układów. Obciążony jest zarówno układ krwionośny (sercowo-naczyniowy), oddechowy, hormonalny, jak i też nerwowy. W przypadku występowania otyłości istnieje również większa predyspozycja do zachorowania onkologicznie. Otyłość przyczynia się także do obniżenia nastroju, czy ogólnej sprawności psychicznej. Jej niebezpośrednimi powikłaniami może być zatem również depresja, niska samoocena, stany lękowe i poczucie izolacji społecznej. Nie bez przyczyny więc otyłość określa się mianem zagrażającej życiu choroby.

Otyłość u dzieci

Niepokojącym na pewno zjawiskiem jest coraz częstsza tendencja występowania otyłości u osób młodych. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą na temat samej etiologii choroby i jej nieprawidłową profilaktyką. Ten fakt tylko podkreśla brak edukacji, na temat związany z otyłością. Otyłość jest przez to zaliczana do grupy chorób cywilizacyjnych, ponieważ nie pielęgnuje się zdrowych nawyków, wśród społeczeństwa.